Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności Domowe-sposoby.pl

ZASADY OGÓLNE

Serwis Domowe-sposoby.pl jest bezpłatnie udostępniony użytkownikom Internetu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.
Poniższy Regulamin i polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego Domowe-sposoby.pl.

Celem serwisu Domowe-sposoby.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych w ramach Serwisu, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie kontaktu Użytkowników z redakcją Serwisu, wyrażania swoich opinii, umieszczania w serwisie samodzielnie utworów, odbierania i wysyłania wiadomości, etc.

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik może korzystać z utworów, informacji oraz danych umieszczonych w serwisie Domowe-sposoby.pl tylko w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Wszelkie utwory i informacje zawarte w Serwisie chronione są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części oraz ich publiczne udostępnianie bez zgody redakcji Serwisu.
Wyjątki stanowią przypadki określone w w/w ustawie.
Materiały zawarte w serwisie Domowe-sposoby.pl są publikowane głównie w celach informacyjnych.
Choć dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, redakcja Domowe-sposoby.pl nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.
Materiały mogą zawierać błędy w pisowni oraz nieścisłości. Serwis Domowe-sposoby.pl nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń lub innych informacji rozpowszechnianych za jego pośrednictwem.
Wszelkie porady zawarte w Serwisie nie stanowią profesjonalnej porady lekarskiej. Uzyskane porady zalecamy skonsultować z lekarzem specjalistą. W przeciwnym wypadku Użytkownik wykorzystuje uzyskane informacje na własne ryzyko.
Serwis Domowe-sposoby.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz za wszelkie treści tworzone przez użytkowników Serwisu.

Użytkownik zamieszczający w serwisie Domowe-sposoby.pl jakiekolwiek materiały oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa (w tym prawa autorskie), oraz że są one wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Ponadto Użytkownik oświadcza, że zamieszczając w Serwisie zdjęcia, posiada do nich wszelkie prawa, w tym zgodę widniejących na nich osób. W przeciwnym wypadku Użytkownik zobowiązany jest ponieść całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz może zostać zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom, wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub podobnym organizacjom.
Użytkownik upoważnia redakcję serwisu Domowe-sposoby.pl do dokonywania zmian w zamieszczanych przez siebie utworach. Użytkownik upoważnia Serwis do nieodpłatnego wykorzystywania w/w utworów. Serwis Domowe-Sposoby.pl zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego publikowania na stronie www.domowe-sposoby.pl, do wprowadzania ich do pamięci komputera, do ich kopiowania i rozpowszechniania w dowolny sposób, oraz do wykorzystywania w/w utworów w celach promocyjnych i reklamowych.
Użytkownik, poprzez samodzielne udostępnienie utworów za pośrednictwem serwisu www.domowe-sposoby.pl, wyraża zgodę na wykorzystywanie w/w utworów przez pozostałych Użytkowników do ich prywatnego użytku.
Jeżeli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się niezgodne z prawem i/lub stanem faktycznym, Użytkownik ponosi wyłączną, całkowitą odpowiedzialność wobec roszczeń osób trzecich.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Domowe-sposoby.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych klientów (użytkowników) serwisu.
Dane osobowe podawane są przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Użytkownik podaje swoje dane osobowe tylko i wyłącznie przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Społeczności Domowe-sposoby.pl.
Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, w tym informacji dotyczących www.domowe-sposoby.pl.
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.) oraz zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem. Dane osobowe i adresowe Użytkowników są wykorzystywane przy realizacji promocji i konkursów oraz przy przyznawaniu nagród zgodnie z systemem punktowym.
Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z serwisu Domowe-sposoby.pl w każdej chwili. Całkowite usunięcie danych osobowych równoznaczne jest z usunięciem konta Społeczności Domowe-sposoby.pl.
Na podstawie informacji i danych uzyskanych od Użytkowników oraz na podstawie danych technicznych, są sporządzane statystyki, które ujawnianie są podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie są danymi pozwalającymi na identyfikację pojedynczego Użytkownika.

COOKIES, IP

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika. Pliki te identyfikują Użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Za ich pomocą NIE są przechowywane i przetwarzane żadne dane osobowe.
Pliki Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla Użytkownika oraz jego danych.
Aby cookies działały poprawnie, konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwalnie ich z dysku.
Pliki cookies są powszechnie wykorzystywane przez wiele serwisów internetowych. Brak ich akceptacji może spowodować dysfunkcje w korzystaniu z serwisu.
Serwis Domowe-sposoby.pl nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach internetowych, których linki zamieszczone są na stronach Serwisu.
Adresy IP Użytkowników wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) adresy IP mogą zostać udostępnione organom prawnym.

ZABRONIONE TREŚCI

W serwisie Domowe-sposoby.pl niedozwolone są treści sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, oraz treści:

 • nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej lub etnicznej
 • zawierające pornografię, erotykę oraz nagość
 • przedstawiające śmierć oraz przemoc
 • obrażające ludzkie uczucia
 • obrażające uczucia religijne
 • obraźliwe i wulgarne, promujące przemoc, rasizm oraz nazizm
 • chronione prawem autorskim bez zgody autora
 • promujące nielegalną działalność
 • zawierające odnośniki do nielegalnego oprogramowania lub jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie bądź inne szkodliwe aplikacje
 • uznawane jako SPAM
 • zawierające reklamy jakichkolwiek towarów, usług bądź serwisów konkurencyjnych lub działających na niekorzyść serwisu Domowe-sposoby.pl

Treści sprzeczne z Regulaminem będą zmieniane lub usuwane. Użytkownicy, którzy ustawicznie naruszają Regulamin, mogą zostać usunięci z Serwisu, bez możliwości ponownej rejestracji.
Jeśli Użytkownik naruszy prawo, jego dane osobowe mogą zostać podane odpowiednim organom prawnym.

Serwis Domowe-sposoby.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

 • szkód wynikających z treści opublikowanych przez Użytkowników lub też używania serwisu przez Użytkowników
 • szkód, które mogą wynikać z nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu www.Domowe-Sposoby.pl, bądź też jego czasowej niedostępności,
 • szkód, które mogłyby wynikać z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie
 • skutków wykorzystania informacji zawartej w Serwisie
 • naruszenia przez Użytkowników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich
 • szkód wynikających z otwierania stron, których adresy zamieszczone zostały na stronie Serwisu przez jego Użytkowników

Domowe-sposoby.pl nie bierze odpowiedzialności za regulamin, politykę prywatności oraz treść innych stron internetowych, do których prowadzą linki umieszczone na stronach Serwisu.

Domowe-sposoby.pl zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonowania i wyglądu Serwisu
 • tymczasowego zawieszania działania Serwisu lub trwałego jego wyłączenia bez podawania powodu oraz bez archiwizacji zamieszczonych przez użytkowników utworów
 • usunięcia dowolnych materiałów bez podawania powodu oraz bez powiadomienia Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.

Każda promocja, konkurs lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

SPOŁECZNOŚĆ DOMOWE-SPOSOBY.PL

Celem Społeczności Domowe-sposoby.pl jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie kontaktu Użytkowników z redakcją Serwisu, wyrażania swoich opinii, umieszczania w serwisie samodzielnie utworów, odbierania i wysyłania wiadomości, etc.

Działalność Społeczności Domowe-sposoby.pl odbywa się za wyłącznym pośrednictwem serwisu www.domowe-sposoby.pl
Użytkownik staje się członkiem Społeczności w momencie zarejestrowania się w Serwisie. Po udanej rejestracji Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich elementów Społeczności; w tym do korzystania z profilu, systemu pytań i odpowiedzi, komentarzy, przesyłania wiadomości, dodawania porad/artykułów, edycji swojego profilu, możliwości wyselekcjonowania ulubionych artykułów Serwisu, wgrywania zdjęć, zakładania grup dyskusyjnych.
Jak zostać uczestnikiem Społeczności Domowe-sposoby.pl?
Aby zarejestrować się w Społeczności należy wypełnić wymagane pola w formularzu rejestracyjnym na stronie Serwisu www.domowe-sposoby.pl w sposób zgodny z prawdą. Następnie należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie na link aktywacyjny zawarty w mailu wysłanym przez Domowe-sposoby.pl.

Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik akceptuje Regulamin i politykę prywatności Domowe-sposoby.pl, jak również wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych w celach marketingowych. Użytkownik także wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, w tym ofert handlowych oraz informacji dotyczących Serwisu.
Każdy Użytkownik serwisu Domowe-sposoby.pl ma prawo do wglądu, zmiany oraz całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu, jak również ma prawo zażądać zaprzestania ich przetwarzania przez Domowe-sposoby.pl. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres rezygnacja@domowe-sposoby.pl prośbę o usunięcie danych osobowych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez Domowe-sposoby.pl. Wniosek należy przesłać korzystając z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Usunięcie wszystkich danych osobowych nastąpi w terminie do 30 dni i jest równoznaczne z usunięciem konta w Społeczności Domowe-sposoby.pl.
Usunięcie konta oraz danych Użytkownika nie spowoduje usunięcia materiałów utworzonych przez niego.
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204).

Osobiste konto Użytkownika społeczności Domowe-sposoby.pl

Użytkownik może posiadać dokładnie 1 konto w Serwisie.

 1. Użytkownik może posiadać dokładnie 1 konto w Serwisie.
 2. Użytkownik we własnym zakresie zapobiega przekazywaniu hasła do konta osobom trzecim.
 3. Brak aktywności Użytkownika (logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, może spowodować usunięcie konta.
 4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, konto Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowane lub usunięte.
 5. Nie istnieje możliwość przywrócenia konta po jego usunięciu.
 6. Zabrania się korzystania z konta osobom innym niż zarejestrowany Użytkownik.
 7. Nowo założone konto musi zostać aktywowane poprzez odebranie wiadomości wysłanej na podany przy rejestracji e-mail Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 8. Serwis Domowe-sposoby.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny i poinformowania Użytkownika.

INNE ELEMENTY DOMOWE-SPOSOBY.PL

Profil

Użytkownik odpowiada za materiały opublikowane w jego profilu. Użytkownik ma obowiązek kasowania treści naruszających Regulamin.

ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI SERWISU DOMOWE-SPOSOBY.PL

Redakcja serwisu Domowe-sposoby.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w polityce prywatności Serwisu.
W przypadku dokonania zmiany Użytkownicy będą natychmiast powiadamiani.
Termin wniesienia zmian równoznaczny jest z terminem opublikowania nowej wersji regulaminu oraz polityki prywatności na stronach www.domowe-sposoby.pl.
Użytkownik korzystający ze stron serwisu www.domowe-sposoby.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie i/lub w polityce prywatności wyraża zgodę na wprowadzone zmiany. Zmiany te nie wymagają jego odrębnej zgody.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności Domowe-sposoby.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.domowe-sposoby.pl